HỌC BỔNG DU HỌC CẤP 3 – ÚC

Rất nhiều người hỏi mình về học bổng du học cấp 3, thì hôm nay may quá biết được học bổng này, mọi người tham khảo nhé:

– Trường: Pennisula Grammar
– Học bổng: Peninsula Grammar’s International Scholarship
– Giá trị: 100% học phí
– Đối tượng: Hoàn thành lớp 10 ở Việt Nam
– Tiêu chí lựa chọn: Điểm tổng kết cả năm, điểm các môn Toán, Lý, Hoá, và Tiếng Anh
– Thể lệ: Nộp hồ sơ và phỏng vấn.
– Deadline: Tháng 7 năm 2018

– Link: http://www.tps.vic.edu.au/international-scholarships.html

Các bậc phụ huynh nghiên cứu cho con em mình nhé. Ngấp nghé hay xa xa cũng bắt đầu chuẩn bị là vừa 

Comments

comments