Vietnam Grading System – 10.0 Grading System to 4.0 Grading System

Nếu các bạn tốt nghiệp đại học ở Việt Nam với hệ điểm là 10.0 thì bạn cần phải chuyển đổi sang hệ điểm 4.0 khi apply trường đại học ở các nước phương Tây. Các bạn có thể quay lại trường xin xác nhận quy đổi bảng điểm sang hệ 4.0 hoặc sử dụng mẫu dưới đây gửi kèm theo bảng điểm của bạn nhé.

VN-Grading-System

Comments

comments