Chevening Awards – Những điều ứng viên nên biết

Tiêu chí và quy trình tuyển lựa khắt khe. Giá trị học bổng cao. Cơ hội học tập, trải nghiệm và liên kết là không thể lường được (1800 học giả trên toàn thế giới được nhận học bổng này cho năm học 2015-2016). Chevening Awards thực sự là một học bổng danh giá, hoàn toàn có thể sánh ngang với chương trình Fulbright. Chevening Awards do Chevening Secretariat điều phối và quản lý dưới sự chỉ đạo của Foreign Commonwealth Office (sau đây gọi tắt là FCO).
Trong loạt bài viết này, song song với việc giới thiệu những đặc điểm chính của học bổng Chevening, mình sẽ bổ sung một số thông tin mà chỉ người đã giành được học bổng mới có thể kiểm chứng.
Những thông tin như: ngành học, điều kiện cần, tiêu chí đánh giá, cách đánh giá, v.v.. sẽ lần lượt được giới thiệu. Mình sẽ cố gắng tránh nhắc lại những điều đã được thông báo rõ trên trang www.chevening.org/vietnam/. Mình sẽ chỉ nhắc lại thông tin nếu như nó cần được bổ sung.

1. Ngành học

Từ FCO:

Ứng viên từ Việt Nam có thể lựa chọn bất cứ khóa học nào. Trước năm 2016, Chevening đặc biệt khuyến khích các lĩnh vực sau đây:

 • Biến đổi khí hậu
 • Quốc phòng
 • Phát triển
 • Kinh tế
 • Nhân quyền
 • Thương mại quốc tế
 • Báo chí
 • Truyền thông
 • Chính trị
 • Khoa học

Updated on 04 October 2016

Kể từ năm 2016, học bổng Chevening không còn lĩnh vực ưu tiên. Ứng viên vẫn có thể lựa chọn bất cứ khóa học thạc sĩ nào tại Vương quốc Anh.

Từ tác giả:

Bạn có thể lựa chọn bất cứ khóa học nào ở bậc học cao học và có thời gian không quá 12 tháng. Cơ hội dành cho tất cả các ngành học chứ không chỉ các ngành được ưu tiên. Năm 2015, có những ứng viên được học bổng ở các ngành: Kiến trúc, Nghệ thuật và Công nghệ sinh học (đây không phải là các ngành ưu tiên của năm 2015 – 2016)

Kể từ năm 2016, học bổng Chevening không có lĩnh vực được ưu tiên. Các ứng viên có thể tìm hiểu thêm về những hoạt động hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam tại trang https://www.gov.uk/government/world/vietnam

2. Số lượng suất học bổng

Từ FCO:

Số suất học bổng: ???

Từ tác giả:
Số suất học bổng được trao không cố định mà phụ thuộc vào quỹ (được quyết định bởi chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh) và chất lượng ứng viên hàng năm. Trong bất cứ trường hợp nào, chỉ các ứng viên có đủ phẩm chất mới được chọn. Năm 2014 – 2015, số suất học bổng dự kiến là 10, tuy nhiên chỉ có 6 người được chọn để trao học bổng. Năm 2015 – 2016, số suất học bổng dự kiến là 20, nhưng đã có 33 người được chọn.
Trong bối cảnh Việt Nam và Vương quốc Anh đang tăng cường hợp tác chiến lược, thủ tướng Anh đương nhiệm lần đầu tiên sang Việt Nam, các bạn có quyền hi vọng nhiều vào Chevening năm nay.

Tiêu chí và quy trình tuyển lựa khắt khe. Giá trị học bổng cao. Cơ hội học tập, trải nghiệm và liên kết là không thể lường được (1800 học giả trên toàn thế giới được nhận học bổng này cho năm học 2015-2016). Chevening Awards thực sự là một học bổng danh giá, hoàn toàn có thể sánh ngang với chương trình Fulbright. Chevening Awards do Chevening Secretariat điều phối và quản lý dưới sự chỉ đạo của Foreign Commonwealth Office (sau đây gọi tắt là FCO).
Trong loạt bài viết này, song song với việc giới thiệu những đặc điểm chính của học bổng Chevening, mình sẽ bổ sung một số thông tin mà chỉ người đã giành được học bổng mới có thể kiểm chứng.
Những thông tin như: ngành học, điều kiện cần, tiêu chí đánh giá, cách đánh giá, v.v.. sẽ lần lượt được giới thiệu. Mình sẽ cố gắng tránh nhắc lại những điều đã được thông báo rõ trên trang www.chevening.org/vietnam/. Mình sẽ chỉ nhắc lại thông tin nếu như nó cần được bổ sung.

1. Ngành học

Từ FCO:

Ứng viên từ Việt Nam có thể lựa chọn bất cứ khóa học nào. Trước năm 2016, Chevening đặc biệt khuyến khích các lĩnh vực sau đây:

 • Biến đổi khí hậu
 • Quốc phòng
 • Phát triển
 • Kinh tế
 • Nhân quyền
 • Thương mại quốc tế
 • Báo chí
 • Truyền thông
 • Chính trị
 • Khoa học

Updated on 04 October 2016

Kể từ năm 2016, học bổng Chevening không còn lĩnh vực ưu tiên. Ứng viên vẫn có thể lựa chọn bất cứ khóa học thạc sĩ nào tại Vương quốc Anh.

Từ tác giả:

Bạn có thể lựa chọn bất cứ khóa học nào ở bậc học cao học và có thời gian không quá 12 tháng. Cơ hội dành cho tất cả các ngành học chứ không chỉ các ngành được ưu tiên. Năm 2015, có những ứng viên được học bổng ở các ngành: Kiến trúc, Nghệ thuật và Công nghệ sinh học (đây không phải là các ngành ưu tiên của năm 2015 – 2016)

Kể từ năm 2016, học bổng Chevening không có lĩnh vực được ưu tiên. Các ứng viên có thể tìm hiểu thêm về những hoạt động hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam tại trang https://www.gov.uk/government/world/vietnam

2. Số lượng suất học bổng

Từ FCO:

Số suất học bổng: ???

Từ tác giả:
Số suất học bổng được trao không cố định mà phụ thuộc vào quỹ (được quyết định bởi chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh) và chất lượng ứng viên hàng năm. Trong bất cứ trường hợp nào, chỉ các ứng viên có đủ phẩm chất mới được chọn. Năm 2014 – 2015, số suất học bổng dự kiến là 10, tuy nhiên chỉ có 6 người được chọn để trao học bổng. Năm 2015 – 2016, số suất học bổng dự kiến là 20, nhưng đã có 33 người được chọn.
Trong bối cảnh Việt Nam và Vương quốc Anh đang tăng cường hợp tác chiến lược, thủ tướng Anh đương nhiệm lần đầu tiên sang Việt Nam, các bạn có quyền hi vọng nhiều vào Chevening năm nay.

5. Thư giới thiệu

Từ FCO:

Ứng viên phải tải thư giới thiệu lên trang ứng tuyển trực tuyến của Chevening. Thư giới thiệu phải được viết bởi một người giới thiệu có thông tin liên lạc được ứng viên cung cấptrên trang ứng tuyển trực tuyến.

Người giới thiệu phải có khả năng đánh giá sự phù hợp của ứng viên với học bổng Chevening. Thư giới thiệu phải được viết dưới dạng một bức thư.

Updated on 04 October, 2016

Một thay đổi lớn của quy trình ứng tuyển Chevening từ năm 2016: các ứng viên không cần tải thư giới thiệu lên trang ứng tuyển của Chevening trước ngày nộp hồ sơ. Khi ứng viên được chọn vào vòng phỏng vấn, Chevening sẽ liên lạc với ứng viên để yêu cầu họ tải thư giới thiệu lên. Như vậy, ứng viên có thể dành toàn bộ thời gian 3 tháng trước hạn nộp hồ sơ cho việc điền hồ sơ và hoàn thiện các bài luận.

Từ tác giả:

Ứng viên có thể chọn bất cứ người nào có khả năng và điều kiện đánh giá tốt nhất năng lực của ứng viên. Hãy ưu tiên những người có nhiều thời gian làm việc cùng bạn nhất và có khả năng đánh giá khách quan và chính xác nhất, sau đó mới đến những người có học hàm học vị, có địa vị xã hội, hoặc có chức vụ cao trong cơ quan, công ty.
Không nhất thiết phải chọn người biết tiếng Anh. Người giới thiệu có thể viết thư giới thiệu bằng tiếng Việt, thuê một bên tin cậy dịch thư, kí xác nhận vào thư.

6. Kinh nghiệm làm việc

Từ FCO:

Ứng viên của học bổng Chevening bắt buộc phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc.
Các hình thức kinh nghiệm làm việc đươc chấp nhận bao gồm:

 • Công việc toàn thời gian
 • Công việc bán thời gian
 • Công tác tình nguyện
 • Thực tập
 • Công việc được trả lương hoặc không trả lương

Kinh nghiệm làm việc có thể bao gồm những công việc được hoàn thành trước, trong, hoặc sau khi tốt nghiệp bậc đại học.

Từ tác giả:

Chevening đã áp dụng những tiêu chí này qua một số năm nhất định chứ không phải đến năm học 2016 – 2017 mới áp dụng. Nhiều bạn vì không đọc kĩ hoặc không hiểu chính xác quy định đã không ứng tuyển hoặc cho rằng Chevening quá khắt khe với ứng viên.
Số năm kinh nghiệm được Chevening tính theo số giờ làm việc tiêu chuẩn. Theo Chevening, một năm làm việc tiêu chuẩn gồm 40 tuần, mỗi tuần 35 giờ làm việc. Vậy số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một năm là 1400 giờ.
Giả sử có một ứng viên đã làm việc toàn thời gian 1 năm sau khi tốt nghiệp và làm việc bán thời gian 1 năm liên tục trước khi tốt nghiệp. Giả thiết: mỗi năm bạn này làm việc 50 tuần (nghỉ 7 – 9 ngày tết và các ngày lễ). Số giờ làm việc mỗi tuần là 40 giờ (chúng ta đều biết đây là con số tối thiểu, thường thì nhân viên các công ty tư nhân sẽ làm việc 44 giờ/tuần)
Trong 1 năm làm việc toàn thời gian, bạn này đã làm việc: 40 x 50 = 2000 (giờ)
Trong 2 năm làm việc bán thời gian, bạn này đã làm việc: 20 x 50 = 1000 (giờ)
Tổng cộng, bạn này đã làm việc 3000 giờ, nhiều hơn những 200 giờ so với 2800 giờ tiêu chuẩn, tương đương 2 năm.
Vậy bạn ấy hoàn toàn được phép ứng tuyển học bổng Chevening.

 

7. Chọn khóa học thạc sĩ tại Vương Quốc Anh

Từ FCO:

Ứng viên cần chọn 3 khóa học khác nhau mà ứng viên dự định sẽ tham gia tại Vương quốc Anh, và cung cấp những thông tin cần thiết về 3 khóa học này cho ban xét tuyển học bổng thông qua hồ sơ ứng tuyển trực tuyến. Sau khi đã nộp hồ sơ ứng tuyển, các ứng viên sẽ không thể thay đổi lựa chọn.
Ứng viên cần xin được ít nhất 1 thư mời nhập học vô điều kiện và tải thư này lên hệ thống ứng tuyển trực tuyến trước ngày 14 tháng 7 năm 2016 (đây là thời hạn của năm học 2016 – 2017)

Từ tác giả:

Các bạn được phép chọn 3 khóa học khác nhau, có thể thuộc cùng một trường hoặc ở các trường khác nhau. Khi điền thông tin khóa học vào hồ sơ trực tuyến, hệ thống sẽ yêu cầu các bạn điền lần lượt Lựa chọn 1, Lựa chọn 2, Lựa chọn 3. Đây cũng chính là thứ tự ưu tiên trong trường hợp bạn nhận được cùng lúc nhiều thư mời nhập học.
Ví dụ: Nếu bạn đăng kí

 • 1st choice: University of Sussex
 • 2nd choice: University of Cambridge
 • 3rd choice: University College London

Trong trường hợp bạn nhận được thư mời nhập học của cả 3 trường trên, bạn buộc phải theo học University of Sussex, mặc dù bạn có thể sẽ muốn được học tại Cambridge và UCL hơn.
Vì vậy, lời khuyên của tôi là bạn hãy chọn như sau:

 • Lựa chọn 1: Trường được nhiều bảng xếp hạng và cựu sinh viên công nhận là có chất lượng đào tạo rất cao trong ngành mà bạn chọn theo học. Không cần thiết phải rụt rè, hãy chọn những trường trong top 10 của thế giới về ngành này.
 • Lựa chọn 2: Trường được xếp trong top 50 của ngành đó trên thế giới.
 • Lựa chọn 3: Trường mà bạn chắc chắn về khả năng được mời nhập học.

Các bạn không cần phải quá rụt rè đâu :)) Mình thấy sinh viên Việt Nam giỏi lắm. Xin vào trường top không phải là không thể nếu biết cách viết một cái thư xin học cho ra hồn. Năm nay có mấy bạn được thư mời nhập học của LSE, Imperial College London, University of Warwick. Mình chỉ vào University of Nottingham thôi. Nhưng vấn đề là ở Oxford, Cambridge, hay UCL không có ngành mình cần.

 

8. Tiêu chí đánh giá ứng viên

Từ FCO:

 1. Chevening tìm kiếm những cá nhân có khả năng trở thành nhà lãnh đạo hoặc nhân vật có ảnh hưởng trong tương lai tại tổ quốc của họ.
 2. Chevening tìm kiếm những cá nhân có kĩ năng tạo dựng mối quan hệ tốt, cam kết sẽ tương tác với cộng đồng Chevening, có khả năng gây ảnh hưởng và dẫn dắt những cá nhân khác trong chuyên ngành mà họ lựa chọn.
 3. Ứng viên phải có đủ khả năng hoàn thành khóa học thạc sĩ tại Vương quốc Anh.
 4. Ứng viên phải có một kế hoạch rõ ràng cho những hoạt động sau khi hoàn thành khóa học thạc sĩ, phải có đủ khả năng sử dụng những kiến thức, nghiên cứu, và trải nghiệm có được từ khóa học này để làm lợi cho bản thân, tổ quốc và Vương quốc Anh.

Từ tác giả:

Lần đầu tiên đọc các tiêu chí của học bổng Chevening, mình đã thật sự bị choáng. Nhưng những người được học bổng Chevening năm 2015 – 2016 đều có chung một phát biểu: “Chúng tôi là những người hoàn toàn bình thường.”
Những tiêu chí Chevening đưa ra khá rõ ràng. Hãy tìm mọi cách để thể hiện tố chất lãnh đạo và định hướng tương lai rõ ràng. Lời khuyên của mình là hãy hướng đến những giá trị bền vững, dài hạn. Việc bạn có tầm nhìn dài hạn cũng chính là một tố chất quan trọng của người lãnh đạo.

Trái với nhiều người vẫn lầm tưởng, Chevening không ưu tiên cho những ứng viên làm việc tại cơ quan nhà nước. Trong 33 ứng viên Việt nam được học bổng Chevening cho năm 2015 – 2016, chỉ có 3 giảng viên đại học, 1 người đang làm việc tại viện nghiên cứu cấp dưới bộ, và 4 người đang làm việc cho cơ quan nhà nước. Còn lại là những ứng viên đang làm việc cho công ty tư nhân, NGO, hoặc không có việc làm :)))

Một quan niệm sai lầm thường gặp khác: Chevening là một học bổng merit-based và để được trao học bổng này cần có điểm GPA cao và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Thực tế, Chevening chưa bao giờ yêu cầu ứng viên phải có điểm GPA cao hay tích cực tham gia hoạt động xã hội. Những ứng viên được học bổng Chevening hoàn toàn có thể là những người có GPA 7.5 – 7.6 đồng thời không tham gia một hoạt động xã hội nào (như tác giả đây :P)

9. Quy trình xét tuyển học bổng Chevening

Từ FCO

03/08/2015 Mở cổng ứng tuyển trực tuyến tại: http://www.chevening.org/apply
03/11/2015 Đóng cổng ứng tuyển trực tuyến
Đầu tháng 11/2015 Đối chiếu hồ sơ ứng tuyển với các điều kiện cần
Tháng 11/2015 – tháng 12/2015 Các hội đồng duyệt hồ sơ độc lập sẽ đánh giá các hồ sơ ứng viên
Tháng 1/2016 – tháng 2/2016 Chọn các ứng viên được vào vòng phỏng vấn
Giữa tháng 2/2016 Thông báo cho những ứng viên được vào vòng phỏng vấn
29/02/2016 – 29/04/2016 Phỏng vấn ứng viên
Đầu tháng 6/2016 Công bố kết quả phỏng vấn
14/07/2016 Hạn cuối cùng để các ứng viên nộp thư mời nhập học vô điều kiện cho Chevening
14/07/2016 Hạn cuối cùng để ứng viên nộp kết quả thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh
Tháng 9/2016 – 10/2016 Các ứng viên được nhận học bổng Chevening năm 2016-2017 bắt đầu khóa học mà họ đã lựa chọn tại Vương quốc Anh

Từ tác giả:

So với nhiều học bổng hỗ trợ phát triển mình biết, quy trình xét duyệt của Chevening rất khắt khe để đảm bảo tính công bằng cho ứng viên.

Tất cả các bộ hồ sơ ứng tuyển trực tuyến sẽ được chuyển cho những ban xét duyệt độc lập làm việc tại Vương quốc Anh. Những ban xét duyệt này có trách nhiệm đọc và lựa chọn những hồ sơ xuất sắc nhất. Những hồ sơ này sẽ tiếp tục được chuyển cho một ban xét duyệt khác ở Đại sứ quán hoặc Cao Ủy tại quốc gia ứng viên nộp hồ sơ. Những hồ sơ vượt qua vòng xét duyệt này của Đại sứ quán hoặc Cao Ủy sẽ được đưa vào vòng phỏng vấn.
Ví dụ: bạn nộp hồ sơ theo chương trình Chevening Vietnam thì hồ sơ của bạn sẽ được xét duyệt lần thứ nhất tại Vương quốc Anh. Nếu hồ sơ của bạn được chọn, hồ sơ này sẽ tiếp tục được xét duyệt bởi Đại sứ quán Anh tại Hà Nội. Nếu hồ sơ của bạn tiếp tục được chọn, bạn sẽ được mời phỏng vấn tại Đại sứ quán Anh hoặc Lãnh sự quán.
Thông thường, số hồ sơ được chọn để phỏng vấn gấp 3 lần số suất học bổng dự kiến. Ban phỏng vấn bao gồm 2 người: 1 người Anh làm việc tại Đại sứ quán và 1 học giả đã nhận học bổng Chevening trước đây. Việc phỏng vấn được thực hiện để đảm bảo hồ sơ do đúng ứng viên đó viết, đồng thời tìm hiểu những thông tin khác mà hồ sơ chưa thể hiện hết.

Những câu hỏi phỏng vấn thường là những câu hỏi rất cơ bản:

 • Tại sao bạn chọn Vương quốc Anh?
 • Tại sao bạn chọn ngành học này?
 • Tại sao bạn chọn trường này?
 • Tại sao bạn chọn học bổng Chevening?
 • Nêu khái niệm của bạn về sự lãnh đạo.
 • Bạn có kinh nghiệm lãnh đạo không? Nếu có hãy kể thật cụ thể về kinh nghiệm đó.
 • Bạn dự định phát triển sự nghiệp thế nào sau khi hoàn thành khóa học ở Vương quốc Anh?
 • Những dự định đó có lợi gì cho Việt Nam và Vương quốc Anh?
 • Bạn nghĩ mình sẽ gặp những khó khăn gì khi học tập ở nước ngoài? Bạn sẽ vượt qua những khó khăn đó bằng cách nào?

Lời khuyên của mình là hãy nêu những lý do có sự kết hợp của yếu tố chủ quan và khách quan. Ví dụ: mình chọn học tại ĐH Nottingham vì:

 1. Đây là một trường có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng chung và trong riêng ngành kiến trúc.
 2. Thành phố Nottingham là một trong 9 thành phố được chọn để triển khai dự án thành phố thông minh. Nottingham còn có đơn vị ở Sneinton, nổi tiếng với hơn 400 khuôn viên được thiết kế bền vững (ngành mình theo đuổi là kiến trúc bền vững, thiết kế môi trường).
 3. Giáo viên của mình từng đến trường ĐH Nottingham thăm quan. Con gái của cô cũng tốt nghiệp ĐH Nottingham.
 4. ĐH Nottingham và ĐH Kiến trúc Hà Nội có chương trình liên kết tiên tiến. Nhờ đó, mình có cơ hội tìm hiểu về cách dạy và học của ĐH Nottingham.
 5. Mình thích Robin Hood. Nottinghamshire có rừng Sherwood, tương truyền là nơi Robin Hood và đồng bọn từng ẩn náu. :))

Có thể nói, 30 phút phỏng vấn của mình diễn ra thành công và trơn tru. Sau này gặp lại một thành viên của ban phỏng vấn, anh ấy đã nói rằng: “Ngay sau khi phỏng vấn xong, anh đã biết là em sẽ đỗ rồi.”

Mình không rõ sự chắc chắn của anh ấy có cơ sở đến đâu, bởi vì ban phỏng vấn chỉ có trách nhiệm hỏi và ghi chép lại những điều cần thiết. Những người quyết định cuối cùng là một ban xét duyệt khác gồm 3 người. Họ sẽ đọc hồ sơ, đọc biên bản phỏng vấn và quyết định ai sẽ được nhận học bổng.

Số suất học bổng dự kiến và số suất thực tế thường chênh lệch nhau. Ngoại trừ năm 2015-2016, số ứng viên được nhận học bổng Chevening thường nhỏ hơn số suất học bổng dự kiến. Số ứng viên nhận học bổng phụ thuộc vào chất lượng ứng viên. Nếu có nhiều ứng viên xuất sắc, FCO có thể xem xét tăng số lượng học bổng.

Đây là quy trình xét duyệt hồ sơ của năm học 2015 – 2016. Có thể quy trình của năm học 2016 – 2017 sẽ có một số điểm khác biệt, nhưng các bạn có thể yên tâm về tính bảo mật và công bằng của quy trình.

Hãy cố gắng hết sức và kiên trì tới cùng. Nếu bạn đủ phẩm chất mà Chevening cần, sẽ có ngày bạn được trao học bổng.

Update 13.8.2017: Trước đây mình có công khai bài luận và phần chuẩn bị phỏng vấn của mình. Tuy nhiên, do quá nhiều người đạo văn bài luận của mình, thậm chí có người được thầy hướng dẫn chỉ cho đạo văn bài luận của mình, nên mình đã gỡ bài luận và phần chuẩn bị phỏng vấn xuống.

Comments

comments