Thư xác nhận tốt nghiệp đúng hạn

Khi apply xin admission của các trường cũng như xin học bổng, thường thì họ hay yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học của mình. Tuy nhiên trên thực tế thì những bạn đang học năm cuối đại học vẫn có thể apply, và nếu được học bổng thì khi tốt nghiệp có thể đi học tiếp luôn. Như thế thì khi apply sẽ phải cần thư chứng nhận này để thay thế cho bằng tốt nghiệp:

Date

To whom it may concern:

This is to certify that XXX (passport number:XXX) is studying for the Bachelor Degree in XXX in School of XXX in XXX University.He started studying from XXX and will graduate in XXX. Please accord him with any assistance.

XXX University
(Signed and Stamped)

 

 

Nguồn: Tùng Kelvin

Comments

comments