Viết về nghề tự do – About the freelance job

LTS: Cách đây mấy hôm, tôi có post lên Wall một đường link bài báo trên Dân Trí  (http://dantri.com.vn/c135/s135-607755/nguoi-tre-thu-nhap-khung-tu-nghe-tu-do.htm) nói về những người trẻ làm freelancer với mức thu nhập “khủng” kèm theo một lời hứa là tôi sẽ viết 1 […]