Kinh nghiệm săn học bổng VLIR-OUS của Chính phủ Bỉ

Tính đến thời điểm hiện tại thì mình chính thức là thành viên của forum VLIR-UOS gần đúng 1 năm rưỡi, đã đọc khá nhiều bài viết chia sẽ kinh nghiệm của các anh chị và các bạn từ cách […]