Vương Đình Huệ – Người khen & kẻ chê

Vương Đình Huệ – Người khen & kẻ chê Thực ra thì tôi không có ý định viết bài này, nhưng được một người bạn làm báo tag vào note của bạn ấy chê trách Vương Đình Huệ (VĐH) nên sau […]